PIMA

Pilaantuneisuustutkimukset

Teemme maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden (PIMA-) tutkimuksia maa- ja vesinäytteitä ottamalla sekä näytteiden kenttä- ja laboratorioanalyysein. Varsinaiset kemialliset analyysit tehdään alihankintana sertifioituja ympäristölaboratorioita käyttäen.

Tutkimustulosten perusteella laaditaan arviot maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuudesta ja kunnostustarpeesta sekä kunnostettavan maan määrästä. Kunnostustarpeen määrittely tehdään usein riskinarviomenettelyllä, eli selvittämällä laskennallisesti pilaantumasta aiheutuvat altistusriskit ihmisille. Riskinarvioon liittyy monesti pilaantuneisuuden leviämisen tarkastelu. Leviämistarkasteluissa käytetään elementtimenetelmäpohjaista pohjavesimallinnusta (SeepW/Seep 3D) ja haitta-aineiden kulkeutumismallinnusta (CtranW).

Hanke alusta loppuun

Hoidamme PIMA-hankkeita niin sanotusti alusta loppuun eli vahingon ilmenemishetkestä viranomaiskontaktien ja kunnostustöiden valvonnan kautta hetkeen, jolloin kohteen voidaan todeta täyttävän viranomaisen vaatimukset. Olemme myös kehittäneet järjestelmän, jolla esimerkiksi öljyllä saastuneen veden toimittamiselta erikseen puhdistettavaksi vältytyään. Tämä takaa asiakkaallemme merkittäviä säästöjä vähentyvän työmäärän lisäksi sen vuoksi, että tällaisten vesien toimittaminen käsiteltäväksi asianmukaiseen paikkaan on erityisen kallista.

Geobotnia Oy toimi kunnostusvaiheen konsulttina Oulun Lipporannan PIMA-työmaalla vuosina 2015-2016. Kyseessä oli yksi Suomen suurimmista pilaantuneen maan kunnostushankkeista.

Ota yhteyttä

Lisätietoja pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistamisesta ja kunnostamisesta sekä PIMA -tutkimuksista ja valvonnasta saat ottamalla yhteyttä:

GEOBOTNIA OY

Koulukatu 28
FI-90100 Oulu

Tel. +358 8 535 4700
gb(at)geobotnia.fi

Y-tunnus: 0187209-7

Katso kaikki yhteystiedot »