Historia

Geobotnia Oy on perustettu vuonna 1975, kun Pohjois-Suomessa alkoi olla suuri tarve geotekniikan erikoistoimistolle. Omistajatahot tulivat alkuvaiheessa Etelä-Suomesta. Pitkäaikainen toimitusjohtajamme Rauli Luoma astui yhtiön palvelukseen vuonna 1976 ja valittiin johtoon 1979.  Vuodesta 1984 lähtien yhtiön omistus on ollut yrityksen sisällä.

Geobotnia hankki painokairausta varten ensimmäisen monitoimikairauskoneen, A-Sondin, vuonna 1980 ensimmäisenä alan konsulttina Suomessa. Tämän jälkeen tutkimuskalustomme on laajentunut kattamaan lähes kaikki maa- ja kallionäytekairaustavat.  Geobotnia Oy on ainoa konsultti Suomessa, joka tekee pressometrikokeita.

Yrityksen ensimmäinen suunnittelukohde oli Pyhäjoen kirkon pohjarakennussuunnittelu. Merkittävin alkuvaiheen töistämme oli osallistuminen Kostamuksen tehdashankkeiden geotekniseen suunnitteluun, joka antoi hyvän perustan geoteknisen osaamisen tarjoamiseen muuallekin teollisuuteen. Toimintamme laajeni nopeasti myös muille aloille, mm. infrasuunnitteluun. Ympäristögeotekniikka, erityisesti pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus on ollut 1990-luvun alusta lähtien merkittävä toimialamme.

Ensimmäisen tietokoneen hankimme vuonna 1983. Aluksi teimme geotekniikan mitoitusohjelmien kehitystyötä itsenäisesti, ja myöhemmin hankimme ohjelmistoa myös muista alan ohjelmistoyrityksistä. Ensimmäinen CAD-järjestelmämme, joka perustui pääasiassa omaan tuotekehitykseemme, oli käytössämme vuonna 1988. Maamekaniikan mitoitustyökaluksi hankimme ensimmäisen elementtimenetelmäsovelluksemme Zsoilin vuonna 1990. Suotovirtausten ja haitta-aineiden kulkeutumisen mallinnukseen olemme käyttäneet Seep/W-ohjelmaa vuodesta 1992 alkaen. Vuonna 2004 otimme käyttöön GeoStudio-ohjelmiston, joka sisältää elementtimenetelmään perustuvat mallinnustyökalut lähes kaikkeen geotekniseen suunnitteluun.

Yrityksemme astui uuteen aikaan toimitusjohtajamme Rauli Luoman äkillisen kuoleman seurauksena helmikuussa 2009. Yritys jatkoi toimintaansa uuden johdon alaisena itsenäisenä, suomalaisena perheyrityksenä kunnioittaen perinteitään ja noudattaen aikaisempia toimintaperiaatteitaan.