Asiakkaat

Merkittävimpiä asiakkaitamme ovat teollisuuslaitokset, joiden osuus toiminnastamme on yli 30 %. Eri teollisuuden aloista energia-, metalli- ja metsäteollisuus ovat olleet tärkeimmät tilaajamme. Viime vuosina myös kaivosteollisuuden osuus tilauskannastamme on merkittävästi kasvanut.

Teollisuuden lisäksi infrarakentamisen osuus tilauksista on suuri, noin 15…25%. Infrasuunnittelussa asiakkaamme ovat usein muita infrasuunnittelijoita, joille teemme geoteknistä suunnittelua alikonsulttina. Varsinaisina hankkeiden tilaajina toimivat usein mm. tiehallinto, kunnat ja kaupungit, merenkulkulaitos, satamalaitokset sekä ympäristöhallinto.

Talonrakennushankkeet (asuntotuotanto, liikerakennukset, julkisen sektorin hankkeet) edustavat 15…30% toiminnasta. Talonrakennuksen toimialalla hankkeiden määrän ja toimeksiantojen vuotuinen vaihtelu on voimakasta. Asiakkaat vaihtelevat omakotirakentajista urakoitsijoihin ja kunnallisista toimijoista yrityksiin.