Maastotutkimukset

 • Geotekniset laboratoriopalvelu

  Maalaboratoriossamme määritämme mm.

  • rakeisuudet ja vesipitoisuudet
  • humuspitoisuudet
  • vedenläpäisevyydet
  • painumisominaisuudet
  • kapillaarisuudet
  • plastiset ominaisuudet

  Yhteistyökumppaniemme kautta hoidamme myös muut geotekniset määritykset, kuten 3-aksiaalikokeet, geodynaamiset kokeet, routanousukokeet, kiviaineskokeet jne.

 • Maa- ja kallioperätutkimukset

  Toteutamme omalla monitoimikairakalustolla mm. seuraavat tutkimukset:

  • painokairaus
  • heijarikairaus
  • puristinheijarikairaus
  • lyönti-/tärykairaus
  • siipikairaus
  • pilarikairaus
  • pilarisiipikairaus
  • CPTU-kairaus
  • maanäytteenotot häirittynä tai häiriintymättömänä
  • porakonekairaus
  • kallionäytekairaus
  • pohjavesiputkien asentaminen
  • pohjavesinäytteenotot pumpuilla, noutimilla yms. kalustoilla
  • pressometri

   
  Geofysikaalisia tutkimuksia, kuten seismistä luotausta ja maatutkausta teemme alihankintana käyttäen alan osaajia.

 • Mittaukset ja kartoitukset

  Teemme rakennuskohteissa kartoituksia ja mittauksia, kuten pintavaaitukset, rakenteiden ja kasvillisuuden kartoitukset ym. mittauksia, joita suunnittelun lähtötiedoksi tarvitaan. Vaativammissa tai laajemmissa mittaustöissä käytössämme on yhteistyökumppaniemme resurssit, mm. laserkeilauskalusto.

 • Tärinäselvitykset

  Olemme toimineet konsulttina maaperän tärinäkysymyksissä jo 1980-luvun lopulta alkaen. Mittaamme tärinät maaperästä ja rakenteista omalla kalustollamme. Teemme mm. tärinätarkkailua ja tärinäriskikartoituksia.

  Vaatimissa geoteknisissä suunnittelukohteissa käytämme pressometriä maaperän muodonmuutos- ja lujuusominaisuuksien mittaamiseen suoraan maasta. Pressometrikoe tehdään maareiässä kuormittamalla maata portaittain, yleensä murtoon saakka.

 • Ympäristötekniset kenttätutkimukset

  Käytämme pohjatutkimuskalustoamme ympäristöteknisissä tutkimuskohteissa maa- ja vesinäytteenottoon. Käytössämme on useita kenttämittareita ja kenttätestejä, joilla pilaantuneisuutta voidaan arvioida jo maastossa. Kannettavalla Niton-alkuaineanalysaattorilla määritämme raskasmetallit suoraan maastossa.

  Maa- ja vesinäytteiden kemialliset laboratorioanalyysit teetämme alihankintana käyttäen sertifioituja yhteistyölaboratorioita.