Talonrakentaminen

Talonrakennushankkeissa toimintaamme sisältyvät tontin kartoitus ja pohjatutkimus, perustamistapaesitykset sekä maa- ja pohjarakenteiden suunnittelu. Hankkeiden koko vaihtelee omakotitaloista kerrostaloihin ja laajoihin liikerakennuskokonaisuuksiin. Tarvittaessa suunnittelemme pohjanvahvistukset, kaivantojen tuennan ja piha-alueiden tasauksen sekä kuivatuksen. Suunnittelemme myös vanhojen perustusten saneeraukset.

 • Asuinrakentaminen

  Asuinrakentamiskohteidemme koko vaihtelee kesämökistä suuriin kerrostalokokonaisuuksiin.  Omakotirakentajille teemme tontin pintavaaituksen ja kartoituksen sekä pohjatutkimukset.  Pohjatutkimuksiin sisällytämme tarvittavan määrän kairauksia, maanäytetutkimukset sekä pohjavedenpinnan selvittämisen. Raportissa kuvataan maaperäolosuhteet ja annetaan suositus perustamisesta ja muista maarakennustöistä (perustamistapaesitys).

  Perustamistapaesityksessä otetaan kantaa rakennuksen korkeusasemaan, perustamistapaan, maapohjan kantavuuteen, pohjanvahvistustarpeeseen, salaojitukseen, radoniin, routa-suojaukseen, pintakuivatukseen, pihan rakennekerroksiin ja täyttöihin, sekä tarvittaessa maaperän pilaantuneisuuteen.  Suuremmissa kohteissa, kuten rivi- ja kerrostalojen tapauksissa, työn sisältö on yleensä samantyyppinen, mutta näihin liittyy usein kaivantojen suunnittelu, pihantasaussuunnittelu yms. tehtäviä.

 • Julkiset rakennukset

  Julkisia rakennuksia ovat mm. koulut ja päiväkodit, virastot, kirjastot, sairaalat, kirkot jne. Niiden rakennuttajat ovat tyypillisesti kuntia, kaupunkeja tai seurakuntia.  Kohteiden tyyppi ja vaatimustaso vaihtelee huomattavasti.  Keskustoihin sijoittuvat virastotalot edellyttävät usein kaivantojen tuentoja ja naapuriperustusten vahvistamista.

  Koulut ja päiväkodit ovat geoteknisesti enemmän asuinrakennusten tyyppisiä.  Vanhoissa kouluissa ja päiväkodeissa on myös esiintynyt runsaasti kosteus- ja homeongelmia.  Tällaisissa tapauksissa olemme tehneet kuivatusteknisiä tutkimuksia ja saneeraussuunnitelmia.

 • Liikerakennukset

  Liikerakennukset ovat yleensä kauppaan liittyviä, kuten myymälärakennuksia, tai yritysten toimitiloja.  Myymälät voivat olla keskustoihin sijoittuvia monikerroksisia tavarataloja tai kauppakeskustyyppisiä laaja-alaisia kohteita.  Kauppakeskuksissa toimeksiantoihimme sisältyy pohjatutkimusten ja perustamistapojen suunnittelun lisäksi usein laajojen piha- ja pysäköintialueiden maarakenteiden, pohjanvahvistusten, tasauksen ja kuivatuksen suunnittelu.

 • Perustusten saneeraus

  Vanhoissa saneerattavissa rakennuksissa joudutaan joskus vahvistamaan perustuksia tai perustamaan rakennus kokonaan uudelleen.  Tällainen tarve voi syntyä, jos rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu ja kuormat kasvavat, tai rakennukseen tehdään lisää kerroksia.  Perustuksia joudutaan monesti vahvistamaan siinäkin tapauksessa että vieressä rakennetaan syvemmälle.  Pohjavedenpinnan aleneminen aiheuttaa usein puupaalujen tai hirsiarinoiden lahoamisen, jolloin tällä tavoin perustetut vanhat rakennukset joudutaan usein perustamaan uudelleen.  Teemme vanhojen perustusten kunto- ja kapasiteettiselvityksiä koekuopilla, lahoisuustutkimuksilla ja laskelmilla sekä suunnittelemme perustusten vahvistukset.  Työt ovat suunnittelun ja toteutuksen kannalta yleensä hyvin vaativia.