Juulia Väisäsen diplomityö palkittiin vuoden parhaana

 

Suunnittelijamme Juulia Väisäsen diplomityö palkittiin parhaana geotekniikan alan diplomityönä Suomen geoteknillisen yhdistyksen Geotekniikan päivillä eilen 5.11.2020.

Juulia teki työn toimeksiantona Geobotnialle ja työn aihe oli ”Rikastushiekan juoksettuvuuden huomiointi kaivospatojen geosuunnittelussa”. Diplomityössä lähestytään aihetta käytännön suunnittelun näkökulmasta ja esitellään CPTU-kairaustuloksiin pohjautuvat luokituskartat, joiden perusteella voidaan arvioida rikastushiekan juoksettumisalttiutta sekä juoksettuneen tilan residuaalileikkauslujuuden arviointimenetelmät ja edelleen rikastushiekan leikkauslujuuden mallintaminen ylävirtaan korotetun reunapadon stabiliteettilaskelmissa.

Isot onnittelut Juulialle!